ČCE Leskovec

Vítejte na oficiálních stránkách farního sboru českobratrské církve evangelické v Leskovci

Samostatný farní sbor v Leskovci byl zřízen 1. listopadu 1952. Přísluší k němu naprostá většina obyvatel Leskovce a Seninky a evangelická menšina z Valašské Polanky. Před zřízením tohoto sboru patřili seninští evangelíci ke sboru v Liptále a evangelíci z Valašské Polanky a Leskovce byli rozděleni na členy dolního (dříve a. v.) sboru na Vsetíně a na členy filiálního sboru v Leskovci při horním (dříve h. v.) sboru na Vsetíně.

Nový sbor však ještě 10 let čekal na vlastní budovu. Původně byla v Leskovci církevní reformovaná škola, která však dávno předtím byla předána obci, při čemž se počítalo s tím, že shromáždění filiálního sboru se budou konat v nové škole. Nyní se od založení sboru až do r. 1963 konaly v jedné učebně leskovecké školy služby Boží, biblické hodiny, konfirmační cvičení, sdružení mládeže, nedělní besídka a cvičení sborového zpěvu.

Po několika marných pokusech se však přece jen podařilo získat povolení aspoň ke stavbě bytové jednotky s kanceláří. Stavba byla provedena svépomocí za nemalých obtíží a za aktivní účasti menšiny sboru v letech 1960-1963 a od svého otevření 19. V. 1963 slouží jako sborový dům se shromažďovací místností a s bytem pro faráře. Současně jsou konány v seninské škole nešporní služby Boží jednou za měsíc a biblické hodiny v zimním období. Sbor čítá 800 členů, z nichž mnohé poutá ke sboru už jen mrtvá tradice. Ve filiálním sboru působil v letech 1940-1943 vikář Boh. Teplý, jinak vypomáhali kazatelé ze Vsetína. V samostatném sboru působil 1 rok jako vikář Lubomír Hána, a od r. 1954 Milouš Řepka, který tu byl 24. IV. 1955 zvolen za prvního faráře a setrval ve sboru až do r. 1958.

Po něm nastoupil farář Jaroslav Voda. V době jeho působení byl postaven sborový dům, později rozšířený. V přízemí je sál, kde probíhají nedělní bohoslužby a kancelář. V patře je byt faráře. Po odchodu faráře Vody v roce 1988 byl sbor po dobu 7 let administrován farářem Miroslavem Gregarem z Huslenek. V roce 1995 - 2014 ve sboru působil farář Libor Špaček. Po roční administraci farářkou Jiřinou Kovářovou z Pozděchova na sbor nastoupil farář Pavel Čmelík.

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:00 hodin.

VŠICHNI JSTE ZVÁNI KE SPOLEČNÝM SETKÁNÍM!

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu v Leskovci
30.4.2016