Sbírky a dary

Aktuality

Milé sestry, milí bratři, sbírky, dary a salár

sborový účet č. 0154031539 / 0300
salár - variabilní symbol 2020
dar - variabilní symbol 1020
sbírka Jeronýmova Jednota - variabilní symbol 0520 - probíhá do konce května.

do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a zkráceně bydliště př. L156, S156, VP156

Děkujeme za vaše štědré dary.
Ať vás Pán Bůh provází a chrání.